Lay-outwerk

Indien aanpassingen aan de aangeleverde bestanden wenselijk zijn, zal u hierover geïnformeerd worden, zodat u het nodige kan (laten) doen.

Indien gewenst, kan Expo-Etcetera voor u de beeldopmaak voor zijn rekening nemen. Hiervoor wordt een halfuurtarief van 40,00 euro (excl. BTW) gerekend.
Uiteraard ontvangt u eerst een voorontwerp. Na goedkeuring van de printklare bestanden wordt de productie opgestart.